Podela plavih kanti u MZ „Mali Bajmok“

JKP “Čistoća i zelenilo Subotica” obaveštava građane MZ „Mali Bajmok“ da od 13. do 31. maja ovo Javno komunalno preduzeće obavlja podelu besplatnih tipskih posuda, tzv. plavih kanti za odvoženje reciklabilnog otpada. Podela plavih kanti obavlja se radnim danima od 09 do 14 časova.

Iz JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica napominju da je potrebno da u tom periodu, na adresi stanovanja bude vlasnik nepokretnosti koji će preuzeti kantu. Građani koji se ne budu nalazili kod kuće u vreme podele kanti, nakon terenske podele, kantu će moći preuzeti na lokaciji JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, ulica Antuna Branka Šimića br. 4, u Subotici, uz prikaz ličnog dokumenta. Kanta se može preuzeti radnim danima, od ponedeljka do petka, od 07 do 13 časova. Kontakt telefon: 024/620-888.

Odvoženje reciklabilnog otpada iz plavih kanti u MZ “Mali Bajmok” prvi put će se obavljati 11., a potom i 25. juna tekuće godine, što znači da će dinamika odvoženja reciklabilnog otpada biti dva puta mesečno, svake druge sedmice u mesecu.

Odvoženje reciklabilnog otpada iz plavih kanti obavlja se bez uvećanja postojeće naknade za pruženu komunalnu uslugu.

foto:/ JKP “Čistoća i zelenilo”

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio