U angio sali subotičke bolnice juče prvi put izveden inovativni zahvat na implantiranom stentu

U Opštoj bolnici Subotica pacijentu je juče, 27. maja, po prvi put u našem gradu urađen inovativni zahvat specijalnim balonom za lezije i stenoze unutar implantiranog stenta. Zahvat su izveli akademik prof. dr Milan Nedeljković, intervetni kardiolog Kliničkog centra Srbije, uz popmoć direktora Opšte Bolnice subotica Saše Dželebdžića.

Kao predsednik Srpskog lekarskog društva i bivši predsednik Udruženja kardiologa Srbije i interventne kardiologije došao sam u jedan od naših centara i jednu od naših angio sala koja i najbolje radi. Mi u Srbiji imamo 21 angio centar sa 42 angio sale gde je svrha tih sala da se u akutnom infarktu uradi intervencija i da se rekonstruiše koronarni krvni sud, takođe i ko ima bolove u naporu, ti pacijenti dolaze u angio salu da se na određeni način spreči akutni infarkt miokarda – istakao je prof. dr Nedeljković dodajući da je u 2023. godini urađeno preko 400 elektivnih, hladnih procedura gde se stavljaju stentovi u srčane krve sudove, u akutnom infarktu negde oko 150, što subotičku bolnicu i severni deo Srbije čini apsolutno bezbednim.

Angio sala u Opštoj bolnici Subotica otvorena je 2017. godine i prema mišljenju prof. dr Nedeljkovića veoma je moderna i slična američkim salama u kojima je on usavršio svoje znanje.

Uradili smo jednu zahtevnu proceduru na osnovu sugestija i zlatnih saveta profesora, pacijent je zbrinut sa specijalnim takozvanim balonom za lezije i stenoze koje se dešavaju unutar implatiranog stenta. Dakle, pacijent je pre 4-5 godina imao implantiran stent koji se naknadno suzio. Procedura je protekla uredno, sve je prošlo besprekorno, dalje će da se oporavlja u koronarnoj jedinici. Naša medicina se zasnima na “evidence base” medicini, na velikim brojkama, profesinalni upit je izuzetno dragocen i bitan jer nam u datom trenutku kažu kako u kom smeru da se rukovodimo u lečenju – izjavio je direktor Opšte bolnice Subotica, dr Saša Dželebdžić napominjući da je bitno podržati nove, mlade doktore, budućnost koja treba da shvati da i najkompleksnije procedure mogu da se izvedu u Subotici.

Nakon urađenog zahvata, prof. dr Nedeljković je u subotičkoj bolnici održao predavanje o najmodernijem stentu, a kako je naveo, u ovoj bolnici je i sam kao vojni stažista svojevremeno učio od tada iskusnih kolega.

foto:/ LovaLova portal

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio