U Grčkoj uvedena stroga zakonska pravila za električna i hibridna vozila

Ovih dana u Grčkoj je na snagu stupio novi zakon koji se odnosi na električna, hibridna i druga vozila koja koriste alternativna goriva kao što su tečni ili prirodni gas. Zakon se odnosi na vozila koja planiraju da koriste usluge trajekta ili brodova tokom putovanja.

Prema ovom zakonu, baterije u električnim i hibridnim vozilima čiji vlasnici planiraju da koriste usluge trajekta, iz bezbednosnih razloga ne smeju biti napunjene više od 40 odsto od ukupnog kapaciteta. Punjenje baterija na brodu ili trajektu je zabranjeno, a obavezna je i kontrola njihove temperature. Kada su u pitanju automobili koji koriste tečni ili prirodni gas, grčki zakon nalaže da rezervoari ne smeju biti napunjeni preko 50 odsto ukupnog kapaciteta.

Osim ove objave, dalje informacije nisu date pa je vozačima nejasno na koji način će da se obavlja kontrola vozila pre ukrcavanja. Bez obzira na način kontrole, vozačima se savetuje da se pridrzavaju novih pravila jer su grčke vlasti najavile i visoke kazne za nepoštovanje istih.

Foto:/ Freepik.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio