Ističe rok za dostavljanje dokumentacije uz redovni godišnji finansijski izveštaj

Agencija za privredne registre obaveštava obveznike revizije da u ponedeljak, 1. jula, ističe rok za dostavljanje dokumentacije uz redovan godišnji finansijski izveštaj (RGFI) za 2023. godinu.

Dokumentaciju iz člana 45. Zakona o računovodstvu moguće je podneti samo nakon javnog objavljivanja RGFI za 2023. godinu, kao potpunog i računski tačnog, kreiranjem i dostavljanjem novog zahteva putem Posebnog informacionog sistema Agencije („Dokumentacija uz RGFI“ ili „Korigovani RGFI sa dokumentacijom“, ukoliko su vršene izmene u odnosu na javno objavljeni RGFI).

Navedene zahteve je moguće dostaviti i nakon 1. jula, a najkasnije do kraja 2024. godine, ali se u tom slučaju osnovna naknada uvećava za 3.000 dinara usled neblagovremenog dostavljanja.

Obveznici revizije, kojima je RGFI javno objavljen kao nepotpun i računski netačan ili je javno objavljena informacija da izveštaj ne može biti objavljen usled neplaćene naknade, imaju mogućnost da do kraja godine  ponove postupak dostavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja zajedno sa dokumentacijom, putem zahteva „RGFI i dokumentacija“, uz plaćanje uvećane naknade usled kašnjenja u dostavljanju izveštaja, odnosno dokumentacije.

Takođe, pomenuti zahtev, putem sistema, treba da kreiraju i dostave i oni obveznici revizije koji još uvek nisu dostavili RGFI. Detaljne informacije o podnošenju navedenih vrsta zahteva obveznici mogu pročitati na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja.

foto:/Freepik.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio