Naredne nedelje počinje tretman suzbijanja komaraca

U skladu sa Ugovorom o javno – privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 17. do 24. juna 2024. godine.

Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.Tretman sa zemlje obavljaće se na teritoriji Mesnih zajednica Palić, Hajdukovo, Šupljak i Bački Vinogradi, i to ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana.

Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici ( www.oris.rs ) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

foto:/Freepik.com/ Oris.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio