Raspisan konkurs za raseljena lica za kupovinu nepokretnosti

Grad Subotica raspisao je juče, 26. juna Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu krot dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju.

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti ne može biti veći od 1.950.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika i to do 1.700.000,00 dinara za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti i do 250.000,00 dinara sa obračunatim PDV-om za pomoć za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti.

Oprema se isključivo odnosi na sanitarni materijal, elektro i vodovodni materijal i bojlere za kupatilo/kuhinju, a ne uključuje mogućnost nabavke nameštaja i električnih kućnih aparata.

Izabrani korisnik Pomoći može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti.

Korisnici pomoći su porodice interno raseljenih lica koje žive na teritoriji grada Subotice, a neophodna im je pomoć za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetnog objekta.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u pisarnicu – Gradski uslužni centar Grada Subotice ili putem pošte na adresu: Subotica, Trg slobode br.1 sa napomenom „Za Javni poziv – IRL – seoske kuće 2023”. Rok za podnošenje prijave sa potrebnom dokumentacijom je 26. jul tekuće godine. Prijavu podnetu nakon isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv, Komisija ne razmatra, već istu rešenjem odbacuje, kao neblagovrmenu.

foto:/Freepik.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio