Subotica, grad dečjeg stvaralaštva – izložba u SGSU

Savremena galerija Subotica u četvrtak, 13. juna organizuje izložbu Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine. Izložba nosi naziv “Sačuvani tragovi: Subotica – grad dečjeg likovnog stvaralaštva”. Otvaranje izložbe najavljeno je za 19 časova.

Ove godine u sklopu jubileja 70 godina rada, Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine, svim Subotičanima daruje ovu jedinstvenu izložbu.

Izložba „Sačuvani tragovi: Subotica – grad dečjeg likovnog stvaralaštva” nastala je kao želja i svojstveni znak zahvalnosti, kao duboki naklon Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine prema mnogobrojnim subotičkim vaspitačima, učiteljima, likovnim pedagozima – metodičarima, koji su ostavili neizbrisiv trag u osavremenjivanju i razvoju nastave likovne kulture u našoj zemlji.

Sve je započelo pedesetih godina prošlog veka, 16. maja 1954. u Novom Sadu, kada je Centar i osnovan, uporedo sa Društvom likovnih pedagoga Vojvodine, kao matična institucija i ishodište novih ideja i promena u nastavi likovnog vaspitanja i to od najeminentnijih likovnih pedagoga i umetnika poput dr Bogomila Karlavarisa, Jovana Soldatovića, Milana Mijačevića, Boška Petrovića, Radmile Ris Graovac, Emine Čamo Lorbek i drugih.

Tokom sedam decenija, ljubav, snaga, energija, posvećenost, prenose se kao čista energija na sve novostasale vaspitače, učitelje i likovne pedagoge, te upravo ta čudesna energija nastavlja da deluje kroz mentorski rad. Sačuvane i važne tragove dečjeg likovnog stvaralaštva koji svedoče o vremenu prošlom i o vremenu sadašnjem, kroz edukaciju, maštu i estetiku, ovi metodičari otisnuli su na papir i na srca svojih učenika.

foto:/ Savremena galerija Subotica

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio