ZOO vrt Palić dobija nove, zanimljive objekte

Prve nedelje maja, Zoološki vrt Palić dobio je obaveštenje da je odobren IPA projekat „HR-RS00076 – Majestic ZOO-S“, sa kojim je ZOO Palić kao vodeći partner prošle godine aplicirao za sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova Republike Hrvatske. Vrtu je data mogućnost da zajedno sa svojim projektnim partnerima iskoristi grant u maksimalnom iznosu od 1,3 miliona evra, radi dobijanja novih atrakcija u zoološkom vrtu što će posredno da utiče i na turistički potencijal našeg grada. Po projektu koji je ZOO Palić u partnerstvu sa Turističkom organizacijom grada Subotice, podneo sa prekograničnim partnerom – Unikom d.o.o. čiji je organizacioni deo ZOO Osijek, koji je takođe podržan od strane Turističke zajednice grada Osijeka, u oba zoološka vrta predviđena je izgradnja po jednog objekta za autohtone vrste životinja, te dečijeg igrališta i učionice na otvorenom.

– Nakon izgradnje novih objekata u zoološkim vrtovima, težište aktivnosti prebacuje se na partnerske turističke organizacije koje zajedničkim i pojedinačnim aktivnostima doprinose promociji turističkih destinacija, koja bi doprinela i povećanju broja posetilaca u zoo vrtovima, ali i generalno naglasila turistički potencijal regija koje učestvuju u prekograničnom projektu. Veliko nam je zadovoljstvo da odličnu saradnju koju imamo sa ZOO Osijek, uz pomoć ovog projekta podignemo na viši nivo, promovišemo jedni druge i razmenimo iskustva. Jednako važna je i mogućnost da u našem zoološkom vrtu izgradimo nove objekte, a planiramo ih nekoliko – kaže za Lova Lova portal Sonja Mandić, direktorica ZOO vrta Palić.

U planu je izgradnja novog dečjeg igrališta. Naime, nakon skoro 50 godina korišćenja, staro igralište odlazi u zasluženu penziju i biće u periodu od novembra 2024. do aprila 2025. godine zamenjeno. Gradi se u celosti novo igralište počevši od same podloge, sa brojnim interaktivnim i edukativnim elementima u obliku životinja. Sprave za igranje u obliku životinja uklopiće se u ambijent ZOO vrta Pailić i doprineti atraktivnosti novog prostora za mališane.

Posebno smo vodili računa da sačuvamo svo postojeće drveće na igralištu, da bi i novo ostalo omiljeni prostor za pauzu u središtu zoo vrta. Sve edukativne i interaktivne table na njemu dostupne su i sasvim maloj deci, kao i osobama sa invaliditetom – naglašava Mandić i dodaje da je u planu i izgradnja učionice na otvorenom.

Adaptacijom drvene terase koja se nalazi pored volijere tapira, prostor će dobiti novu funkciju kao letnja učionica. Kompletna zamena drvenih delova i podne obloge planirana je za vreme letnjeg raspusta 2025.godine. Dodaju se oprema i elementi u cilju prilagođavanja prostora grupama dece koji učestvuju u obrazovnom programu Zoološkog vrta Palić. Naš program obrazovanja koji obuhvata oko 17.000 školske dece  u toku školske godine jedan je od programa koji se ističu kao primer dobre prakse, i pored tri postojeća objekta koji se već koriste u zoo vrtu, stavićemo edukatorima na raspolaganje i ovaj dodatni. Učionica će biti opremljena standardnom tehničkom opremom, mobilnim mikroskopima za rad u grupama, kao i fiksnim dvogledima za posmatranje životinja – prvenstveno ptica u zaštićenom području prirode – objašnjava naša sagovornica.

Novi i veoma zanimljiv objekat koji je takođe u planu jeste „Baby zoo“ koji će se nalaziti odmah pored dečijeg igrališta, a planiran je po projektu do kraja 2025. godine.

To je interaktivni objekat koji će biti izgrađen umesto današnje volijere i objekta za patuljaste koze. Posetioci će imati mogućnost ulaska u novu volijeru, odnosno dvorište „Baby zoo“ i interakcije sa nekoliko vrsta životinja, uz kontrolu timaritelja zoo vrta. Iskustvo posmatranja životinja iz neposredne blizine, kada se posetilac susreće sa njima bez ograda i drugih barijera do sada je bilo omogućeno samo grupama dece u posebnim programima u vrtu, a izgradnjom novog objekta, to će biti moguće za svakog posetioca. Stanovnici „Baby Zoo“ se takođe ne smeju uznemiravati, ali moguće je dodirnuti i pomaziti. Iskustvo bliskog kontakta sa životinjama je sa jedne strane atrakcija i nezaboravna uspomena, ali još je značajnije za razvoj empatije kod dece, i senzorno iskustvo za osobe sa posebnim potrebama. Ideja koja nas je vodila prilikom osmišljavanja ovoga prostora je da spojimo deo tradicije – panonskog dvorišta gde će posetioci imati priliku da dođu u direktan kontakt sa autohtonim vrstama životinja, na koji se nadovezuje prikaz prirodnog ekosistema gde će biti smeštene aktivne egzotične vrste koje privlače veću pažnju. U tom drugom objektu u okviru prostora Baby zoo moći će da se posmatra ekosistem izbliza, u kome posetioci mogu da vide kako izgleda život životinja u njihovom prirodnom okruženju gde će biti prikazana imitacija džungle sa pravim biljkama i malim vrstama sisara koji nastanjuju krošnje drveća i onih koji žive na zemlji ispod. Kada omogućimo životinjama da ispoljavaju svoje prirodno ponašanje, posetioce edukujemo o značaju simbioze, suživota sa drugim vrstama i značaju biodiverziteta u prirodi – kaže u izjavi za Lova Lova portal direktorica ustanove ZOO vrt palić, Sonja Mandić.

Prema njenim rečima svi objekti za životinje će biti izvedeni na način da se zaštiti dobrobit svih životinja koje su u njima smeštene, tako da one mogu i da se sakriju odnosno sklone od ljudi, ukoliko to budu želele.

foto:/ ZOO vrt Palić, arhiva Lova Lova portala

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio