Apel Severnobačkog upravnog okruga zbog visokih temperatura

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama po kojima se apeluje na poslodavce da za vreme trajanja visokih spoljnih temperatura, iznad 36°C, a naročito u periodu od 11 – 16 časova, ukoliko to dozvoljava proces rada, organizuju rad na otvorenom, u delatnosti građevinarstva, poljoprivrede, komunalnoj delatnosti, na takav način da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje zaposlenih direktnom sunčevom zračenju.

Na teritoriji Severnobačkog upravnog okruga vrši se pojačana kontrola od strane nadležne inspekcijske službe sa ciljem da se smanji rizik po zdravlje radnika pri radu na visokim temperaturama na otvorenom, kao i da poslodavce usmeri kako da postupaju u slučaju pojave zdravstvenih problema vezanih za rad na visokim temperaturama, a sve u skladu sa Smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama.

Pošto se u narednom vremenskom periodu očekuju ekstremno visoke temperature koje pogoduju lakom nastanku požara na otvorenom prostoru i njegovom brzom širenju, koje može da ugrozi ljudske živote i nanese veliku materijalnu štetu, apeluje se na građane, a ujedno i podseća da je Zakonom zaštite od požara i drugim propisima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka srnih useva, spaljivanja smeća, kao i loženja vatre u šumama, kao i na udaljenosti od 200m od ruba šume. U slučaju izbijanja požara, slučaj treba prijaviti vatrogasnoj službi na telefonski broj 193.

foto:/ Freepik.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio