Mogu li kućni ljubimci da putuju na letovanje?

Vreme godišnjih odmora i letovanja je u punom jeku, a mnogi će na putovanje pored članova svoje porodice, želeti da povedu i svog kućnog ljubimca. Rastanak sa psom, mačkom, papagajem ili nekom drugom životinjom koju gajimo u svom domu za neke može da bude jako potresan i tužan, pa zbog toga svog odlučuju da svog kućnog ljibimca povedu sa sobom na letovanje. Na kraju krajeva i on je član porodice. Međutim, često može da dođe do problema kada stignemo na granicu, a da bi izbegli neugodne situacije, i za nas i za ljubimca, evo nekoliko pravila kojih se moramo držati.

Ukoliko planirate da na put povedete i svog kućnog ljubimca, morate pre toga pripremiti odgovarajuća dokumenta. Za prelaz preko državne granice sam pasoš nije dovoljan. Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca u zemlje članice Evropske unije regulisan je brojnim propisima i podrazumeva isključivo premeštanje do pet kućnih ljubimaca koji nisu namenjeni za prodaju ili poklon i nalaze se u pratnji vlasnika ili dugog odgovornog lica koje je vlasnik ovlastio.

Ono što je obavezno, jeste da svaka životinja, osim što poseduje pasoš za kućne ljubimce, mora da bude i trajno obeležena mikročipom koji ispunjava ISO standard. Kućni ljubimci moraju biti vakcinisani protiv besnila, a takođe moraju imati i potvrdu o zdrastvenom stanju životinje izdatu od strane veterinara, najkasnije 48 sati pre putovanja.

I pored brojnih potvrda i dokumenata, ponekad se dogodi da životinja ne može biti puštena preko granice jer ne ispunjava neki od navedenih uslova. Ukoliko kućni ljubimac ne ispunjava veterinarske uslove, on ne može biti izlet iz zemlje, a ukoliko se radi o ulazak u Republiku Srbiju, on takođe može biti odbijen, a kućni ljubimac vraćen u zemlju porekla ili stavljen u karantin. Ukoliko do takve situacije dođe, vlasnik životinje snosi sve troškove koji su nastali sprovođenjem navedenih mera.

Treba napomenuti i da određene egzotične životinje pripadaju ugroženim vrstama koje se nalaze na CITES listama. Kod ovakvih kućnih ljubimaca stvari su još komplikovanije, jer njih na granici oduzima carina ili inspekcija za zaštitu životne sredine uz podnošenje prijave za sankcionisanje prestupa, odnosno nepoštovanje CITES Konvencije i vezanih nacionalnih propisa.

Važno je znati i da ljubimac može da se kreće u pratnji vlasnika ili drugog odgovornog lica kome je vlasnik dao ovlašćenje, osim ako se radi o vrsti zaštićenoj CITES Konvencijom, tada životinju mora da prati vlasnik na čije ime dozvola glasi.

foto:/ Freepik.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio