Sutra počinje tretman suzbijanja komaraca

U skladu sa Ugovorom o javno – privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od četvrtka, 4. jula do stede 10. jula.

Kombinovani tretman odraslih komaraca će se obavljati u vremenu od 18:00 do 23:00 časa, prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.

Tretman iz vazduha će se raditi na teritoriji Mesnih zajednica Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Radanovac, Zorka i Makova Sedmica.

Tretman sa zemlje obavljaće se na teritoriji Mesnih zajednica Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma, Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko Naselje, Palić, Hajdukovo, Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok, Šupljak, i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se raditi ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje pet kilometara od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje tri dana. Mape sa lokacijama na kojima se sprovodi tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici ( www.oris.rs ) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

foto:/ Freepik.com/FB/Oris

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio