U Gradskom muzeju Subotica gostujuće predavanje dr sc. Davora Špoljara

U Gradskom muzeju Subotica u sredu, 10. jula biće održano predavanje dr sc. Davora Špoljara pod nazivom „Muzej grada Pregrade – kultura, nasleđe i projekti“. Na predavanju će biti reči o Muzeju grada Pregrade i zbirkama koje se nalaze u njihovoj stalnoj postavci, Numizmatičkoj zbirci, Rudarsko-geološkoj zbirci i Zbirci Apoteke “Thierry”. Takođe, biće predstavljeni i drugi predmeti i znamenitosti kulturne baštine iz tog dela Hrvatske i aktivnosti koje muzej obavlja tokom cele godine. U zaključku predavanja će biti predstavljeni dosadašnji međunarodni projekti muzeja finansirani sredstvima iz programa “Erazmus+”. Početak predavanja je u 18 časova.

Muzej grada Pregrade osnovan je 2005. godine kao opšti gradski muzej, a u poslednjih pet godina realizovao je nekoliko zapaženih Erasmus projekata i postao prvi muzej u Hrvatskoj koji je dobio Erasmus akreditaciju u oblasti obrazovanja odraslih. Dr. sc. Davor Špoljar radi kao vršilac dužnosti direktora Muzeja grada Pregrade, gradske muzejske ustanove u severozapadnoj Hrvatskoj, u Krapinsko-zagorskoj županiji, u blizini granice sa Slovenijom. On je i direktor Narodnog otvorenog univerziteta Pregrada, zbog planiranog procesa spajanja ustanova. Završio je osnovne i diplomske studije arheologije na Univerzitetu u Zagrebu i postdiplomske studije arheologije na Univerzitetu u Ljubljani. Ovo predavanje će se održati u okviru mobilnosti Muzeja grada Pregrade, finansirane iz programa Erazmus+, kojoj je domaćin Gradski muzej Subotica. Reč je o grupnoj mobilnosti odraslih učesnika iz Muzeja grada Pregrade.

foto:/Gradski muzej Subotica

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio