Četiri karakteristike natprosečno inteligentnih ljudi

Najprostije rečeno, inteligencija ili koeficijent inteligencije predstavlja tempo kojim neka osoba usvaja nove informacije. Mnoga istraživanja su pokazala da IQ nije jedino merilo uspeha u životu.

Prema raznim istraživanjima, ovo su neke od karakteristika koje poseduju natprosečno inteligentni ljudi: anksioznost, levorukost, muzikalnost i humor. 

Anksioznost

Psihijatar Džeremi Koplan proučavao je pacijente s anksioznim poremećajima i ustanovio da su oni s najtežim simptomima postizali više IQ bodova od onih s blažim simptomima. Druge studije otkrile su da anksiozni ljudi imaju bolje verbalne veštine i da im je um aktivniji. Takođe, eksperiment u izraelskom “Interdisciplinary Centeru Herzliya” pokazao je da su anksiozni ljudi uspešniji u rešavanju komplikovanih problema.

Levoruki ljudi

Istraživanja su pokazala da je levorukost povezana s divergentnim razmišljanjem (kreativan način rešavanja problema ili višestruko rešenje za jedan problem).

Muzikalnost

Brojna su istraživanja pokazala povezanost između muzikalnost i dobrih verbalnih veština, kao i izvršnih funkcija ključnih za fokusiranje i samokontrolu. U eksperimentu koji je sproveo Silvain Moreno učestvovalo je 48 dece uzrasta od četiri do šest godina. Polovina učenika završila je muzički program, a druga polovina program likovne kulture. Na kraju eksperimenta 90% dece koja su prošla muzički trening pokazalo je poboljšanje verbalnog IQ-a.

Humor

Istraživanja pokazuju snažnu vezu između smisla za humor i visokih verbalnih veština, kao i apstraktnog razmišljanja. Humor je uglavnom rezultat visoke inteligencije jer zahteva specifičnu vrstu razmišljanja i manervisanje rečima.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio