Dokazano! Na Marsu je nekada postojalo jezero

U neprekidnom traganju za životom na drugim planetama, naučnici su upravo pronašli nove dokaze da je na Marsu nekada postojalo jezero, što ujedno povećava šanse da je na “crvenoj planeti” možda bilo života, ili on još uvek postoji.

Nasin rover “Radoznali” pronašao je tragove o vodenoj prošlosti Marsa u obliku nabranih stena koji ukazuju na nekadašnje postojanje jezera u regionu drevnog Marsa za koji su naučnici očekivali da će biti suvlji.

Pre nekoliko milijardi godina, talasi na površini plitkog jezera uzburkali su sediment na dnu jezera. Vremenom se sediment formirao u stene sa talasastim teksturama koje su najjasniji dokaz talasa i vode koje je Nasin rover na Marsu ikada pronašao. – navode naučnici NASA-e.

Počev još od 2014. godine, rover se penje uz podnožje planine Šarp, planine visoke 5 kilometara za koju se smatra da je nekada bila isprepletena obiljem potoka i jezera koji su mogli da obezbede bogato okruženje život mikroorganizama ali i većih organizama na Marsu. Pomenuti pojas naslaga pronađen je na oko kilometar iznad podnožja planine pa naučnike zanima šta će se još pronaći na preostalom delu gorostasa Šarp. Uprkos tome što je “Radoznali” uz pomoć naučnika sa Zemlje u nekoliko navrata pokušao da izbuši ove stene i prikupi uzorak za proučavanje, uzorak nije sakupljen jer su stene izuzetne čvrstine. Osim ovog jezera, naučnici su nabasali na još jedan trag za koji smatraju da je mala erodirana reka u dolini po imenu Gediz Valis. Istraživači smatraju da je ova reka mogla da izazove i klizišta koja su na dno doline nosila kamene gromade i krhotine prečnika više metara. Nabrane teksture koje su nedavno pronađene, sugerišu i to da je Crvena planeta nekada imala godišnja doba koja su se periodično menjala.

U toku prošle godine, istraživači su, koristeći topografske podatke, pronašli i jasne dokaze o 3,5 milijardi godina staroj obali debljine oko 900 metara, koja je pokrivala hiljade kvadratnih kilometara. Kamenje sa te obale koje je skupljao još jedan Nasin rover, ispostavilo se da sadrži organski stvoren ugljenik koji je možda došao od životinja i organizama koje su, tokom praistorije Marsa, mogle lutati ovom planetom.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio