Kraba lekovite krvi

Atlantska potkovičasta kraba je jedina životinja koja ima plavu krv i većina ljudi na svetu ne zna da bi njihovo zdravlje moglo da zavisi upravo od njene krvi. Ljudski rod ima sreće što se ove jedne od najstarijih životinjskih vrsta još uvek mogu naći u Atlantskom, Indijskom ili Tihom okeanu, jer su uz pomoć potkovičaste krabe spašeni milioni života.

Prema podacima komisije za pomorski ribolov godišnje se hvata oko pola miliona potkovičastih kraba zbog njihove krvi koja je jedna od najskupljih tečnosti na svetu. Litar ove krvi može da se proda i po ceni od 15 hiljada dolara, a to znači da je 4,5 litre krvi ove krabe ekvivalentno vrednosti 1000 barela nafte. Krabina krv dobija svoju plavu boju od bakra prisutnog u krvi i vrlo je otporna na bakterije svih vrsta. Naučnici su otkrili da na ovog raka ne utiču posekotine ili ogrebotine zbog penaste supstance koju luči i tako zatoči bakterije. Ova krv je najbolji način za proveru steriliteta medicinske opreme, intravenoznih lekova i implanata.

Trenutno postoji četiri vrste potkovičastih kraba na svetu i sve su ugrožene zbog preteranog ribarenja radi upotrebe u biomedicinskoj industriji ali i kao mamac za ribe, pa i zbog gubitka staništa i zagađenja, kao što je nedavno bio slučaj u Japanu.

Farmaceutske kompanije kažu da sintetičke alternative koje predlažu konzervacionisti, moraju da dokažu da mogu da otkriju toksine u stvarnom svetu, a ne samo veštačke vrste koje su se do sada koristile pri njihovom testiranju, da bi mogle da zamene plavu krv sada već ugrožene potkovičaste krabe.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio