Njahladnija reka na svetu!

Reka Nereva je poznata po svojoj zelenoj boji, nazivaju je lepotica iz BiH i najhladnija je reka na svetu.

Hladnoća Neretve svoj vrhunac dostiže u njenom izvoru koji se nalazi ispod planine Jabuke, ogranka Zelengore, na nadmorskoj visini od 1.227 metara. Svetski stručnjaci Neretvu opisuju kao izuzetno čistu reku poručuju da može da se pije u svakom mestu od njenog izvora do ušća u Jadransko more. Ipak to treba uzeti sa velikom rezervom, jer čistoća Neretve danas je izuzetno niža nego što je nekada bila.

Poznato je da danas mnoga ekološka udruženja iz Hercegovine vode bitku upravo protiv zagađenja Neretve. Najveći problem su industrijski otpadi koji se puštaju u Neretvu.

Neretva je duga 230 km, koja najvećim delom protiče kroz Bosnu i Hercegovinu (208 km), a manjim delom, pre ušća u Jadransko more, kroz Hrvatsku (22 km). Najduža je pritoka Jadranskog mora sa istočne obale.

Neretva je poznata iz starogrčkog perioda. Stara imena za Neretvu bila su Nera ili Narenta. U starom veku bila je poznata od današnje Jablanice, gde je živelo ilirsko pleme Narensi.

Neretva je planinska reka većim delom svog toga i ima veliki hidroenergetski potencijal. Na njoj je izgrađeno više hidroelektrana: Jablanica, Grabovica, Salakovac, Mostar.

Krasi je smaragdnozelena boja, po kojoj je i poznata, čista i u gornjem toku pitka voda. Delta Neretve jedan je od retkih plodnih krajeva u Dalmaciji. Za vreme srednjevekovne Bosne na Neretvi se nalazilo brodogradilište, na mestu današnjeg Počitelja. Mnogi Neretvu nazivaju hercegovačkim Nilom. To je zato što je za Hercegovinu Neretva značajna kao Nil za Egipat.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio