Odakle potiče najduža reč na svetu?

Prema Ginisovoj knjizi rekorda, najduža reč na svetu potiče iz antičke Grčke.

Reč se sastoji iz 175 slova i 78 slogova. Latinična transliteracija je čak nešto duža, te sadrži 183 slova. Tvorac reči je Aristofan, antički grčki komediograf iz 5. veka pre nove ere. Reč je osmislio i upotrebio u svojoj komediji “Ženska skupština”. U pitanju je naziv izmišljenog jela koje se sastoji od najmanje 16 različitih slatkih i kiselih sastojaka. U originalu, reč na grčkom izgleda ovako:

λοπαδο­τεμαχο­σελαχο­γαλεο­κρανιο­λειψανο­δριμ­υπο­τριμματο­σιλφιο­καραβο­μελιτο­κατακεχυ­μενο­κιχλ­επι­κοσσυφο­φαττο­περιστερ­αλεκτρυον­οπτο­κεφαλλιο­κιγκλο­πελειο­λαγῳο­σιραιο­βαφη­τραγανο­πτερύγων

Dok latinična transliteracija reči izgleda ovako:

Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypo­trimmato­silphio­karabo­melito­katakechy­meno­kichl­epi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opte­kephallio­kigklo­peleio­lagoio­siraio­baphe­tragano­pterygon

Foto: telegraf.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio