Vodeničar – posao budućnosti

Nacionalni tim za preporod sela Srbije procenjuje da pokretanje vodeničarskog posla ima perspektivu u modernoj Srbiji.

Procenjuje se da trenutno u našoj zemlji ima do 1000 vodenica koje melju žito na starinski način, a u Nacionalnom timu veruju da bi pokretanje novih vodenica obogatilo ne samo egzistencijalni faktor već bi bilo atraktivno i sa istorijskog, turističkog i socijalnog pogleda.

Vodenice su dodatno atraktivne jer su ekološke tvorevine i predstavljaju spoj prirode i čovekovog izuma.