Subotica raspisala konkurs za dodelu sredstava za mlade talente

Grad Subotica raspisao je konkurs za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata, a nadareni učenici i studenti koji ispunjavaju neophodne uslove mogu da se prijave do 6. novembra.

Sredstva koja su previđena ovim konkursom mogu se dodeliti kao pomoć talentovanim učenicima srednjih škola i studentima koji se obrazuju u ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija na teret budžeta, kao učešće u finansiranju stručne prakse ili studijskog putovanja u toku jedne školske godine najboljim studenima i srednjoškolcima u inostranstvu i kao nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Prijavu na konkurs sa propisanom dokumentacijom, učenici i studenti treba da podnesu u zatvorenoj koverti u pisarnicu Gradskog uslužnog centra ili putem pošte na adresu: Grad Subotica, Trg slobode 1, 24.000 Subotica, s naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu sredstava.

Foto: www.visitsubotica.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio