Japan gradi fabriku u Novom Sadu vrednosti oko2 milijardi dolara?

Kompanija Nidek iz Japana, spremna je da uloži 1,9 milijardi dolara u izgradnju fabrike motora za električna vozila u Srbiji.

U toku su pregovori sa Vladom Srbije o izgradnji fabrike i istraživačkog centra, a iz budućih pogona u planu je da izađe do 300.000 motora za električna vozila do 2023. godine. Plan je da se tokom 2021. godine podignu proizvodni pogoni u Novom Sadu, a konačna odluka japanskih investitora očekuje se početkom naredne godine. 

Foto: www.novosti.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio