Republički Fond za razvoj odobrio 135 kredita, najviše za startap firme

Republički Fond za razvoj odobrio je 135 zahteva za kredite od čega je najviše startap kredita – 127, namenjeno za podršku početnicima u poslovanju.

Na službenoj internet stranici navodi se da je po programu podsticanja razvoja preduzetništva za prošlu godinu kroz 127 kredita odobreno 224,2 miliona dinara kreditnih sredstava i 98,5 miliona dinara bespovratnih sredstava.Za razvoj preduzetništva odobreno je pet kreditnih zahteva i to 66,6 miliona dinara kreditnih sredstava i 12,6 miliona bespovratno. Fond za razvoj odobrio je i tri investiciona kredita pravnim licima i preduzetnicima , a vrednost je 9,1 milion.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio