U maju i novembru isplata covid pomoći građanima

Svi punoletni građani Srbija od 28. aprila dobiće jednokratnu pomoć od države u iznosu od 60 evra i to u dva navrata – tokom maja i u novembru.

Prijavljivanje za ovu pomoć vršiće se na dva načina, i svi koji se uspešno prijave za prvu isplatu, automatski će biti prijavljeni i za drugu isplatu. Dakle za pomoć se može prijaviti putem portala Uprave za trezor ili putem call centra na broj 0800 101 100. Ukoliko se odlučite za elektronsku prijavu, na sajtu Uprave za trezor moraće da ostave jmbg, broj lične karte i naziv banke u kojoj imaju otvoreni račun, a sve to isto vas čeka ako želite da se prijavite putem call centra. Penzioneri ne treba da se prijavljuju jer su oni već automatski prijavljeni i za njih je predviđeno da pored ove pomoći dobiju i dodatnih 50 evra tokom septembra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio