Subotica dobila novog milionera

Stanovnik Subotice bio je srećne ruke, jer je u petak u 32. kolu igre na sreću Loto dobio 2,9 miliona evra zahvaljujući pogođenih svih sedam brojeva.

Dobitnik je na Radijalcu na Aleji Maršala Tita uplatio dve kombinacije, za šta je ukupno uplatio 160 dinara, a dobio je skoro 341 miliona dinara, odnosno 272 miliona kada se odbije porez.  Dobitna kombinacija brojeva je 3, 7, 12, 25, 33, 34 i 38. Pored ovog dobitka, još jedan stanovnik Subotice bio je srećne ruke i to 2019. godine kada je njegova loto kombinacija osvojila čak 6 miliona evra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio