Banka Poštanska štedionica postala MTS banka

Od danas zvanično Banka Poštanska štedionica i MTS banka posluju kao jedna banka, saopštila je Narodna banka Srbije.

Transakcija pripajanja obavljena je uz saglasnost NBS, s obzirom na to da je ocenjeno da su ispunjeni svi propisani uslovi, odnosno da je ovo pripajanje ekonomski opravdano i da će imati pozitivan uticaj na stanje na finansijskom tržištu u Srbiji. Cilj sprovođenja statusne promene pripajanja je objedinjavanje poslova predmetnih banaka radi racionalizacije poslovanja i sinhronizacije poslovnih aktivnosti, kao i postizanja efikasnijeg procesa rada. Kako je Republika Srbija direktni i indirektni osnivač sa 100 odsto učešća u obe banke, realizacijom pripajanja Republika Srbija će ostvariti direktan uticaj u obliku efikasnije kontrole nad kapitalom banaka.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio