Sliva se novac u Srbiju iz MMF-a

Međunarodni monetarni fond (MMF) dodelio je Srbiji 627,6 miliona Specijalnih prava vučenja (SDR). To je ekvivalentno iznosu od oko 890,22 miliona dolara ili 759,71 milion evra.

MMF je juče distribuirao 95,8 posto od ukupne alokacije 650 milijardi dolara SDR-a, koju je Odbor direktora Fonda odobrio za podršku likvidnosti i borbi država članica protv pandemije i posledica korona krize. Još se ne zna za šta će Srbija utrošiti ova sredstva, a pretpostavlja se da će se koristiti za jačanje deviznih rezervi ili otplati nekih skupljih dugova.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio