Država će stimulisati građane pri ugradnji solarnih kolektora

Država najavljuje da će izdvojiti sredstva za pomoć građanima koji žele na svoje krovove da montiraju solarne kolektorea.

Prema urađenim proračunima, korišćenjem solarnih kolektora troškovi domaćinstava mogu biti znatno smanjeni i to u proseku od 50 do 80 odsto. Takođe solarni kolektori su jedan od najefikasnijih načina za smanjivanje emisije ugljen-dioksida, i ima posebnu funkciju. Ukoliko građani žele da ugrade solarne kolektore, to će moći da urade preko svoje lokalne samouprave, kojima je država uputila poziv za uključenje u projekat unapređenja energetske efikasnosti u okviru kojeg se finansira zamena dotrajale stolarije, fasada, individualnih ložišta ali i montiranje opreme za korišćenje solarne energije. Inače, resorno ministarstvo raspisalo je konkurs za opštine za dodelu subvencija za zamenu stolarije i individualnih ložišta, a rok za prijavu za dodelu sredstava je 21. maj.

Ministarstvo dodeljuje 54 miliona dinara, a maksimalni iznos sredstava po lokalnoj samoupravi je 10 miliona. Prvo su, dakle, na potezu opštine, a potom i građani. Prema informacijama dostupnim na internetu, cene solarnih kolektora se kreću od oko 300 evra po kolektoru pa sve do 1.700 evra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio