GP Horgoš dobija dodatne trake

Minstarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je tender za rekonstrukciju i dogradnju graničnog prelaza Horgoš.

Planira se proširenje saobraćajnih površina, te dogradnja pratećih sadržaja i infrastrukture. U projektu koji je izradio Saobraćajni institut CIP, predviđeno  proširenje će omogućiti smanjenje gužvi i kraće čekanje tokom godišnjih odmora i praznika na ovom značajnom graničnom prelazu na saobraćajnici E-75. Prema planu pored auto-puta od postojećeg nadvožnjaka ispred graničnog prelaza (prema granici sa Republikom Mađarskom) do graničnog prelaza predviđene su dodatne dve saobraćajne trake za teretna vozila. Proširenje je predviđeno i na robno-carinskom terminalu, i to dodavanjem tri trake za teretna vozila na izlazu iz zemlje i jedne trake za vangabaritna vozila na ulazu u

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio