Produžen rok za neiskorištene zamenske vaučere

Na sednici Vlade Srbije usvojena je Uredba o izmeni uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled pandemije, kojom  se rok za korišćenje zamenskih vaučera produžava na 31. decembar 2022. godine.

Novonastala situacija, koja je prouzrokovana pandemijom korona virusa, za posledicu ima masovna otkazivanja turističkih putovanja, koja su delimično ili u celosti uplaćena zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije. U interesu samih putnika, a u cilju zaštite aktera turističke privrede i opstanka brojnih agencija i više hiljada radnih mesta, resorno Ministarstvo za turizam predložilo je donošenje izmene uredbe, kojom je predviđeno da zamenska putovanja, definisana navedenom uredbom, putnik može iskoristiti najkasnije do kraja naredne godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio