Gasni priključak za Subotičane na rate

Od prvog februara svim zainteresovanim građanima, omogućeno je da gasni priključak plaćaju na rate. Priključak se otplaćuje kroz 12 mesečnih rata, a korisnik prilikom isplate prve rate plaća i pripadajući PDV, a to sve zajedno iznosi 24 hiljade dinara, koji se plaćaju odmah po sklapanju ugovora.

Narednih jedanaest rata iznose po sedam hiljada dinara i rok za uplatu je poslednji dan u mesecu. Iz JKP “Suboticagas” navode da su tokom septembra i oktobra prošle godine imali preko 100 zahteva za priključenje na gasovodnu mrežu, te mole građane koji se odluče za ovaj vid grejanja da što pre započnu proceduru, kako bi u maju ili junu došlo i do realizacije. Cena jednog priključka iznosi 100.566 dinara sa PDV-om. 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio