Obuka za B kategoriju 140.000 din!?

Vrlo je moguće da će obuka u auto-školama za „B“ kategoriju uskoro poskupeti sa sadašnjih 60.000-70.000 dinara na minimalno 140.000 dinara, koliko pokazuju troškovi poslovanja, rekli su u Privrednoj komori auto-škola Srbije.

Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjijh poslova započeli su razgovor o minimalnoj ceni za B kategoriju koja bi trebalo da dostigne 140.000 din.

Država je poslednji put propisala minimalnu cenu 2012. godine, a od tada je benzin poskupeo za 100 dinara, automobili za obuku su sa 9.000 evra „skočili“ na 16.000 evra, a plate instruktora sa 40.000, na 100.000 dinara.

Neke auto-škole su poslednjih meseci već korigovale cene, za „B“ kategoriju u Novom Sadu naplaćuju 100.000 dinara.

Prema rečima prdstavnika Agencije za bezbednost saobraćaja najmanje cene su na jugu Srbije gde je oko 60.000, koliko je minimalna i propisana, a kako se ide ka severu Srbije cena je sve veća, mada je u Beogradu zbog konkurencije velikog broja auto-škola do 80.000 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio