Kada je detetu potrebna saglasnost roditelja za prelazak granice?

Najčešća pitanje roditelja maloletne dece u toku sezone godišnjih odmora jeste šta je sve potrebno za prelazak granice i da li je i kada potrebna saglasnost roditelja za prelazak granice.

Deca do navršene 16 godine, koja putuju sama ili u pratnji osobe koja nije njihov staratelj, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja da bi prešla granicu, piše u zakonu o graničnoj kontroli koji je donet 2018 godine.

Ovo važi u slučaju kada su roditelji u braku, odnosno imaju zajedničko starateljstvo nad detetom. Ako dete putuje sa jednim roditeljem, nije potrebna saglasnost drugog roditelja za prelazak granice pod uslovom da oba roditelja imaju starateljsko pravo.

Deci je pored saglasnosti potreban i pasoš, osim za zemlje u koje je moguće ući i sa ličnom kartom, a to su Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija.

U Srbiji deca od desete godine života imaju pravo na ličnu kartu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio