Tretman suzbijanja odraslih komaraca u Subotici u periodu od 4. do 8. avgusta

U skladu s  Ugovorom o javno – privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice broj IV-404-142/2021 od 10.5.2021. godine  i datim Nalogom za vršenje DDD tretmana br. 29 od 2.8.2022. godine, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 4.  do 8. avgusta 2022. godine.

Tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 sati prvog dana u okviru navedenog termina s povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica:  Ker, Aleksandrovo, Dudova Šuma,  Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko Naselje, Palić, Hajdukovo,  Šupljak, i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape s lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor.

Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio