Popis stanovništva počinje u subotu 1. oktobra

U subotu 01. oktobra, već od 8:00 časova počinje popis stanovništva, domaćinstava i stanova.

Reč je o najmasovnijem i najkompleksnijem statističkom istraživanju kada su u pitanju sadržaj i obim informacija, a koje se sprovodi u skoro svim zemljama sveta, na svakih deset godina. Ono što se od građana očekuje jeste da daju tačne odgovore na svih 69 pitanja jer u suprotnom, za odbijanje ili davanje netačnih podataka prete kazne od 20.000 do 50.000 dinara.

Anketiranje po jednom licu traje od 20 do 30 minuta a sve što treba pripremiti je JMBG broj iz lične karte koji se mora izdiktirati. Osim uopštenih, upitnik sadrži i pitanja o radnom mestu, broju llica u domaćinstvu ali i par pitanja o zdravstvenom stanju ispitanika.

Anketiranje traje sve do 31. oktobra, a popisivač je dužan da na adresu svakog lica dođe dva puta pre nego što ostavi poruku sa svojim podacima i brojem telefona. Putem tog broja, može se dogovoriti i da se anketiranje obavi telefonski, u vremenu koje odgovara licu koje se anketira.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio