Sve češće zabrane korišćenja mobilnih telefona u školama u Srbiji

U Srbiji se sve intenzivnije spominje zabrana mobilnih telefona u školama. Već 5 škola se javno izjasnilo da su zabranili korišćenje mobilnih telefona.

Svim školama je zajedničko to da je inicijativa za ukidanje telefona pokrenuta od samih roditelja koji su svesni da njihova deca zloupotrebljavaju ove uređaje, snimajući jedni druge i potom snimke stavljaju na društvene mreže.

Učenici koriste telefon za vreme nastave, koriste ga kao puškicu prilikom provere znanja, igraju igrice u toaletu za vreme časa, snimaju jedni druge i snimke dele po društvenim mrežama. Neki roditelji su se žalili na zloupotrebe telefona, snimanja, diskriminaciju i uznemiravanje na đačkim grupama.

Postoje dva modela po kojim bi škole uvodile ova pravila. Jedan od modela je ostavljanje telefona u kutije na prvom času. Drugi model je da učenici isključe telefone kada uđu u školu, drže ih u torbama i uključuju kada pođu kući.

Inače, korišćenje telefona na času podleže sankcijama, spada u lakšu povredu obaveza učenika, i podleže vaspitnim merama. S druge strane, zloupotreba telefona u cilju prevare na kontrolnom zadatku spada u teže povrede obaveze učenika, za koje je predviđeno pokretanje disciplinskog postupka i izricanje vaspitno-disciplinskih mera kao što su ukori direktora i nastavničkog veća.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio