Tretman suzbijanja odraslih komaraca u Subotici od 12. do 18. septembra

Preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje u periodu od 12. do 18. septembra 2022. godine. Tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina s povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha.

Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica: Aleksandrovo, Bajnat, Prozivka, Palić, Hajdukovo, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Bikovo, Bajmok, Šupljak i Bački Vinogradi.

Tretman sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape s lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor.

Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio