330 godina Petrovaradinske tvrđave

Juče je obeleženo 330 godina postojanja Petrovaradinske tvrđave za koju je 18. oktobra 1692. godine princ Kroj položio kamen temeljac današnje tvrđave.

Petrovaradinsku tvrđavu sagradila je Austrija, a razlog je bila stalna pretnja od strane Turaka jer je granica sa Osmanskim carstvom bila blizu. Tvrđava je danas u vlasništvu Srbije, njom raspolaže AP Vojvodina.

Zbog svoje impozantne veličine tvrđava ima i nadimak – Gibraltar na Dunavu, a mlađima je poznata kao „đava“ ili „pezos“.

Foto: exitfest.org

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio