Na 60. sednici Gradske uprave Subotice usvojeno nekoliko Rešenja i donešene bitne Odluke

Gradsko veće Grada Subotica usvojilo je na 60. sednici Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom.

Prema toj Odluci, cena će za stambene prostore koji imaju zajednički merač ili uređaj za raspodelu troškova toplotne energije sa zajedničkog mernog mesta, iznositi 5,70 dinara po kilovat-času za jedinicu količine isporučene toplotne energije, odnosno 31,54 dinara po kvadratnom metru za jedinicu grejne površine.  Cena za poslovne prostore sa zajedničkim meračem ili uređajem za raspodelu troškova toplotne energije sa zajedničkog mernog mesta biće 7,13 dinara po kilovat-času za jedinicu količine isporučene toplotne energije, odnosno 248,44 dinara po kilovatu za instaliranu snagu. Na ove cene obračunava se i PDV od 10%.

Na istoj sednici, čelnici Lokalne samouprave doneli su i Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Dimničar. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objavljivanja konkursa u Službenom glasniku, a sve potrebne informacije mogu se naći na zvaničnom sajtu Grada Subotice www.subotica.rs ili putem telefona 024/626-969.

Na sednici Gradskog veća Grada Subotica doneta je Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji Subotice i Palića. Prema ovoj odluci, ugostiteljski objekat za pružanje usluga ishrane i pića može da počne sa radom najranije u 5:00 časova i da radi najkasnije do 24:00 časa. Ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića, petkom i subotom i u dane državnih i verskih praznika utvrđenih zakonom, mogu raditi do 02:00 časa. U dane novogodišnjih praznika (31. decembar, 1. januar i 13. januar) radno vreme svih ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića je neograničeno. Na istoj, 60. sednici Gradskog veća Grada Subotica doneta je i Odluka o radnom vremenu zanatskih i trgovinskih objekata prema kojoj objekti za pružanje zanatskih i trgovinski usluga mogu raditi od 5:00 do 24:00 časa.

Gradsko veće Grada Subotica donelo je Rešenje o imenovanju dirktora ustanove Zoološki vrt Palić. Novi direktor palićkog Zoo vrta, na mandatni period od četiri godine, je diplomirani pravnik Sonja Mandić.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio