Novih 5000 din za mlade u Srbiji

Mladi od navršenih 16 do 29 godina dobiće pred Novu godinu po 5.000 dinara novčane podrške od države.

Prijava će biti moguća od 1. do 15. decembra a procedura prijavljivanja će biti ista kao i za prethodne pomoći države za mlade koje su bile ove godine. Pravo na prijavu imaju mladi, državljani Republike Srbije koji u trenutku prijave imaju između navršenih 16 i 29 godina, prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio