Plan uštede energije na javnoj rasveti

U skladu sa aktuelnom energetskom situacijom i preporukama Ministarstva rudarstva i energetike a vezano za plan uštede energije koji se odnosi za Javnu rasvetu, Grad Subotica je pristupio izradi Plana uštede energije koji podrazumeva isključenje 33% svetiljki javne rasvete na svim mernim mestima na teritoriji Grada Subotice, izuzev svetiljki koje su na raskrsnicama.

Osim trećine javne rasvete, smanjuje se i broj novogodišnjih dekorativnih ukrasa i broja dana sa uključenim ukrasima, isključuje se dektorativna rasveta Gradske kuće, potom sa objetkata „Benetton“, „Lilly“ i Ravel, rasveta Gradske biblioteke, rasveta na sportskim terenima Prozivka, Čvorkova bara, Kertvaroš kod Nirvane, OŠ Majšanski put, i u naseljima Ljutovo, Bajmok, Đurđin, Višnjevac, Kelebija, Čantavir, rasveta kod Pravoslavnog groblja, Katoličke crkve u ulici Trg žrtava fašizma, Franjevačke crkve, Pravoslavne crkve na Beogradskom putu, Pravoslavne crkve Zmaj Jovanoj ulici i rasveta u ostalim crkvama u prigradskim naseljima. Takođe se podešava vreme isključenja sistema javne rasvete na 30 minuta pre svitanja u svim Mesnim zajednicama na teritoriji Grada Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio