Usvojenim rebalansom budžeta do 818 miliona više u gradskoj kasi

Odbornici Skupštine grada Subotica usvojili su na jučerašnjoj 27. sednici Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Subotice za 2022. godinu. Ovom odlukom usvojen je rebalans budžeta i on za 2022. godinu iznosi 8,43 milijarde dinara, sto je za 818 miliona dinara više od predhodno usvojenog ovogodišnjeg plana budžeta.

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, u svom izlaganju odbornicima istakao je da je zbog aktuelne energetske krize došlo do određenih odstupanja u planiranju aktivnosti budžetskih korisnika grada, a u neizvesnim ekonomskim okolnostima veliki izazov predstavlja nesmetano omogućavanje i izvršavanje osnovnih nadležnosti grada, samim tim i realno planiranje završetka započetih projekata u gradu.

– Suština rebalansa budžeta je usklađivanje rashodovane strane sa prihodima i odobrenim aproprijacijama za planirane aktivnosti korisnika budžeta grada i realnim potrebama, pri čemu vodimo računa o ostalim troškovima. Suština izmene prihoda budžeta grada ogleda se u tri stavke, a to su raspoređivanje ukupnog suficita sredstava koji je nastao sa zaključivanjem računa za prethodnu godinu budžeta grada u visini od 512,25 miliona dinara, potom povećanjem izvornih i ustupljenih prihoda u visini od 123,89 miliona dinara i raspoređivanja namenskih sredstava i donacija u visini od 711,43 miliona dinara – istakao je Bakić naglasivši da ostvarivanje prihoda budžeta grada teče planiranom dinamikom, a suština rashodovane strane jeste da ona sredstva koja su ušteđena na određenim pozicijama budu preraspoređena radi prevazilaženja energetske krize.

– Finansijska stabilnost grada u istoriji grada nikada nije bila bolja – zaključio je Bakić.

Predsednik Skupštine grada dr Balint Pastor istakao je da je gradski budžet vrlo korektno i dobro planiran u decembru prošle godine, tako da usvojene izmene nisu velike.

– Prihodna strana budžeta se, u skladu sa planiranom dinamikom, jako dobro puni i ovo je prilika da izrazim zahvalnost i privrednim društvima koja funkcionišu na teritoriji grada Subotice, i građanima, jer su dva osnovna prihoda budžeta u svakoj jedinici lokalne samouprave, pa i u Subotici, porezi na zarade i porez na imovinu – naglasio je dr Balint Pastor uz dodatak da je od Republike Srbije dobijeno 230 miliona dinara za nastavak izgradnje akva parka na Paliću.

Najznačajniji projekti koji su podržani sredstvima budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine a nisu bili u planu budžeta su 274 miliona dinara od AP Vojvodine za nastavak izgradnje zgrade Narodnog pozorišta, 170 miliona dinara za rekonstukciju i izgradnju saobraćajnica, i sredstava za obnovu i projekte škola na teritoriji grada.

Pored ove, odbornici su usvojili i Odluke o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja pojedinih javnih i javno-komunalnih preduzeća, Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo MZ “Centar II” i za naselje Bački Vinogradi, kao i za zonu banjskog turizma “Palić” i delove zona Novi Grad i Aleksandrovo, kao i Plan detaljne regulacije solarne elektrane “Bikovo”.

Na sednici je takođe usvojena i izmena Odluke o ostvarivanju prava na besplatnu užinu za decu osnovnoškolskog uzrasta iz porodica u kojima su roditelji nezaposleni ili korisnici podrške i pomoći Centra za socijalni rad. Visina sredstava koja se obezbeđuju za ostvarivanje prava na besplatnu užinu utvrđuje se u iznosu od 100 dinara po užini.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio