Obaveštenje o planiranim prekidima u isporuci električne energije za 4. novembar u Subotici

Elektrodistribucija “Subotica” obaveštava da će zbog radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije 4. novembra u Subotici, na lokacijama i u terminima navedenim u nastavku:

Subotica

09:00 – 11:00

Braće Jugović br.( 5 i 7 ), Zrinjskog i Frankopana br.12,  Petra Lekovića br.3.

09:05 – 13:00

Radojke Lakić i deo Isidore Sekulić između br.( 11 i 39 ).

11:15 – 13:15

Deo Frankopanske ( stambene zgrade broj 1A i 1B ), deo Braće Majera ( stambene zgrade broj 3A, 3B i 3C ), deo Tolstojeve ( stambena zgrada broj 22 ), deo trga Jakaba i Komore ( stambena zgrada broj 35 ).

Kelebija

09:15 – 14:15

U ulicama i delovima ulica u okolini: 15.Avgusta, 493.Nova, Bajski Vinogradi, Kajsija, Kizura Ištvana, Eleka Benedeka, Kelebija, Meljkutski put, Otmara Majera, Put Edvarda Kardelja u okolini.

Bački Vinogradi

10:00 – 13:00

Koza Šor između br.( 7 i 28 ).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio