Obaveštenje Pogrebnog o desetogodišnjim naknadama

Javno komunalno preduzeće „Pogrebno“ iz Subotice obaveštava vlasnike grobnica i raka da onima kojima ove godine ističe desetogodišnja naknada za grobnice i rake treba da izmire istu, zaključno sa krajem godine.

Kako poručuju nadležni, ova obaveza može da se plati i elektronskim putem, ali je važno da korisnici dođu i lično kako bi se podaci uneli u knjižicu za grobnicu, odnosno raku.

Na kućne adrese više od 1200 vlasnika grobnica i oko 500 vlasnika raka krajem oktobra poslata su obaveštenja o tome da im zaključno sa 2022. godinom ističe naknada i da, do kraja decembra imamju mogućnost da izmire tu naknadu za period od narednih deset godina.

Po rečima direktorke JKP „Pogrebno“ Vesne Prćić, Subotičani su veoma ažurni, budući da je već više od 30 posto platilo naknadu. – Desetogodišnja naknada za grobnicu staje 10.760 dinara, dok je za raku 8.630 dinara i ona se plaća za obavezan, odnosno produženi rok počivanja – kaže Prćić.

Iz JKP “Pogrebno” napominju da ukoliko se naknada ne plati duže od tri godine, grobnica može da se proglasi napuštenom, zbog čega još jednom pozivaju sve korisnike da izmire svoje obaveze na vreme.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio