Na poslednjem zasedanju Skupštine Grada Subotice usvojen budžet za 2023. godinu 8,5 milijardi dinara

POSLEDNJE ZASEDANJE SKUPŠTINE GRADA SUBOTICA, BUDŽET ZA 2023. GODINU 8,5 MILIJARDI DINARA

Danas, 22. decembra održana je 30. jublarna sednica Skupštine grada Subotice, ovo je bilo drugo zasedanje odbornika u mesecu. Dnevni red sastojao se od ukupno 15. tačaka, a najbitnija od njih bila je donošenje Odluke o budžetu grada Subotice za 2023. godinu.

Predviđeni budžet za narednu godinu je 8.516.000.000 dinara i u potpunosti su rashodi pokriveni prihodima. Obim gradskog budžeta biće za 1.38%, odnosno 115 miliona dinara veći nego rebalans budžeta za ovu godinu, a 400 miliona dinara biće odvojeno za nastavak radova na rekonstrukciji i izgradnji zgrade Narodnog pozorišta.

Bili smo prinuđeni posle dugo vremena da povećamo osnovicu za poreze na imovinu. Plaćanje poreza je jako bitno da bi lokalna samouprava mogla da funkcioniše. – istakao je dr Balint Pastor, predsednik Skupštine grada Subotica, dodavši da je grad morao povećati osnovicu poreza na imovinu kako bi ustanove i grad mogli da funkcionišu, kako bi građani mogli da dobijaju isti kvalitet od strane nadležnih ustanova.

Povećanje osnovice poreza na imovinu u proseku je 9.5%. Budžetom za narednu godinu povećan je i udeo predviđen za investicije, za oko 20% u odnosu na ovogodišnji budžet, što će omogućiti završetak velikih kapitalnih investicija koje su započete, a usmerene su na poboljšanje kvaliteta života građana. Između ostalih predviđeno je 315 miliona dinara za sanaciju i izgradnju puteva. Još jedan od bitnih tačaka dnevnog reda bila je Plan razvoja grada Subotice za period 2023-2032. godine, reč je o dugoročnom planu koji obuhvata razvoj železniče, planove za proširenje turističke ponude, modernizaciju bolnice, završetak akva parka, završetak zgrade Narodnog pozorišta, ulaganje u komunalnu odlast da bi se stvorili uslovi za život u jednom atraktivnom i savremenom gradu koji se istovremeno ponosi svojim nasleđem i čuva svoje vrednosti.

Data je i saglasnost na izmenu programa poslovanja d.o.o. “Park Palić” čime je stvoren uslov za raspoređivanje sredstava u visni od 480 miliona dinara.

Radi se o sredstvima koje smo izlobirali u Beogradu od republičke Vlade i ona su dovoljna da bi se završila izgradnja akva parika. – izjavio je Pastor.

U toku ove godine održano je 14 radnih i jedna svečana sednica, odnosno ukupno 15 sednica Skupštine grada Subotica, i u ovom sazivu je za 2,5 godine održano više sednica nego u celom prošlom mandatu gradske Vlade. Naredna sednica lokalnog parlamenta zakazana je za 19. januar 2023. godine na kojoj će se usvajati programi poslovanja JP i JKP, kako bi ista mogla da raspišu konkurse za Javne nabavke i izvršavaju poslove u svojim nadležnostima.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio