U subotičkoj Gradskoj kući održana je Javnu rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Nakon Niša i Novog Sada, Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji u subotičkoj Gradskoj kući održali su predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Regionalne privredne komore Srbije i lokalnih vlasti.

Po rečima Aleksandre Damjanović, državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, želja je da se, do 20. februara i završne Javne rasprave u Beogradu, pruži mogućnost svim zainteresovanim građanima da učestvuju u kreiranju novih rešenja u sklopu Nacrta Zakona o planiranju i izgradnji, tako što će dati svoje predloge i sugestije. Ovaj Zakon stupio je na pravnu snagu 11. septembra 2009. godine a do sada je imao čak 10 izmena i dopuna, današnja rasprava tiče se 11. izmene i dopune.

Život ide neminovno brzo i vreme je bilo da se određena rešenja, za koja se u praksi pokazalo da nisu dala očekivane rezultate izmene, sve sa jednim ciljem, da svi učesnici u postupcima izgradnje imaju brže, efikasnije i transparentnije postupke za ostvarivanje prava na izgradnju. – izjavila je državni sekretar nadležnog ministarstva, Aleksandra Damjanović ukazujući da aktuelne izmene uglavnom karakteriše tzv. „Zelena agenda“, koja podrazumeva dosta odredbi koje će unaprediti kvalitet života građana. Odredbe se donose radi poboljšanja određenih funkcionalnosti, prostornog planiranja i urbanizma pa će u tu svrhu biti izmenjen i softver za sprovođenje procedure svih potrebnih akata, koji po rečima sekretara, mora biti dorađen i unapređen.

Na poslednjoj „Doing business“ listi Svetske banke, Srbija je zauzela 9. mesto na svetu po brzini izdavanja građevinskih dozvola, ali mislim da smo neopravdano zapostavili oblast prostornog planiranja i izgradnje. Ovim izmenama uvešćemo i primeniti i odredbe koje se u Zakonu zovu „eProstor“. EProstor je analogna primena onih odredbi za koje smo već svi navikli kako funkcionišu u objedinjenoj proceduri, sa krajnjim ciljem da planska dokumentacija koju uglavnom donose jedinice lokalnih samopurava bude efikasnija i brža, jer ne možete izdati građevisnsku dozvolu ako nemate planski osnov. S tim u vezi, propisana je i obaveza za jedinice lokalne samouprave da u roku od tri godine, što smatramo primerenim rokom, donesu planove koji se mogu direktno primeniti, odnosno planove na osnovu kojih se mogu izdati lokacijski uslovi. Ovo je dobra stvar za sve stanovnike tih jedinica lokalnih samouprava jer će steći mogućnost da zakonito grade, a sa druge strane to je i pogodnost za sve naše opštine da imaju mogućnost da ponude svojim građanima da zakonito dobijaju građevinske dozvole. Ovaj postupak mi smo oročili na 12 meseci za donošenje svih planskih dokumenata, a odredba glasi da na 70% građevinskog područja se moraju doneti, usvojiti ti planski dokumenti. – istakla je Damjanović navodeći značaj ovakvih Javnih rasprava, jer na osnovu njih nadležni dobijaju vrlo kvalitetne sugestije za unapređenje odredbi koje su sada u Nacrtu Zakona, a ovakva praksa pokazala se kao veoma uspešna i u prethodnom ciklusu Javnih rasprava.

Zakonski rok za okončanje postupaka Javnih rasprava ističe 20. februara, potom sledi zakonska procedura razmatranja, prihvatanja ili odbacivanja, dobijenih sugestija na Javnim raspravama, i sačinjavanje finalnog teksta Nacrta Zakona koji, takođe po zakonskim propisima, ide na mišljenja svim državnim organima, ministarstvima u Vladi, a potom ga Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, uvodi u skupštinsku proceduru, što bi trebalo da se desi u aprilu ove godine.

Naredna Javna rasprava održaće se u Kragujevcu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio