Akcija DDOR-a za urbano zelenjavanje danas 23. februara u Partizanskih baza

Danas, 23. februara, u 11:00 časova u ulici Partizanskih baza u Subotici, na deonici od Gutenbergove do Kireške ulice, biće posađeno drveće nabavljeno nakon sprovedene akcije DDOR osiguranja „Za šumu u tvom kraju“.

Subotica je peta od deset gradova u kojima će biti realizovano urbano ozelenjavanje. Akciju podržava i Grad Subotica te će nakon pripremljenog terena, sadnice simbolično zasaditi Gradski sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Subotice, Radoslav Vukelić zajedno sa direktorkom filijale Subotica DDOR-a Sandrom Tikvicki. Kompanija DDOR osiguranje pokrenula je akciju „Za šumu u tvom kraju“ sa ciljem stvaranja i unapređivanja urbanih oaza koje će pozitivno uticati na efekte emisije štetnih gasova, ali i na dugoročno unapređenje životne sredine i uslova života u gradovima Srbije.

Akcija je obuhvatila period od početka maja do kraja septembra 2022. godine i podrazumevala je odvajanje sredstava od svake ugovorene eko-polise za sadnju stotina stabala. Ugovaranjem eko-kasko ili eko-Moja kućica osiguranja, klijenti su bili u prilici da direktno doprinesu tome koliko će stabala obogatiti različite gradove Srbije.

Foto: ddor.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio