Isplata socijalnih davanja od 20. marta

Banka Poštanska štedionica obaveštava sve građane da u ponedeljak, 20. marta počinje isplata naknade za dečji dodatak, roditeljski dodatak, boračko-invalidsku zaštitu, negu i pomoć, novčana socijalna pomoć i naknade za porodični smeštaj za februar 2023. godine za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio