Izmenjen javni poziv za kupovinu stanova namenjen najugroženijim izbeglicama sa prostora bivše Jugoslavije

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije objavio je izmenjen javni poziv za kupovinu stanova namenjenih rešavanju stambenih potreba najugroženijih izbeglica sa prostora bivših republika SFRJ na teritoriji Beograda od fizičkih i pravnih lica, na osnovu kojih će otkup stambenih jedinica biti omogućen po tržišnim cenama do 1.800 evra bez PDV-a po metru kvadratnom, koji traje do 1. aprila 2023. godine.

Na javni poziv mogu da se prijave sva fizička i pravna lica koja imaju u vlasništvu stambenu jedinicu na teritoriji grada Beograda, a zainteresovana su da tu nekretninu od njih otkupi država. Javni poziv, obrazac ponude, kao i sve ostale informacije u vezi sa javnim pozivom nalaze se na zvaničnoj stranici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Republika Srbija je u okviru Regionalnog stambenog projekta, potprojekat 9, obezbedila više od pet miliona evra bespovratnih donatorskih sredstava koji su namenjeni stambenom zbrinjavanju najugroženijih izbeglica sa prostora bivših republika SFRJ.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio