Pravna pomoć osiguranicima iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između Srbije i Austrije

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Austriji i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Austrijom održavaju 12. aprila 2023. godine u Ćupriji, od 9 do 16.00 časova (prostorije filijale Fonda u Ćupriji, Trg slobode1) i 13. aprila 2023. godine u Beogradu, od 9 do 16.00 časova (prostorije u ulici Pariska broj 9, Beograd-Stari grad).

Na ovim razgovorima će savetodavci iz austrijskog Zavoda za penzijsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Austrije. Svi zainteresovani su u obavezi da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.

Prilikom dolaska trebalo bi da ponesu svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio