Uskoro anketiranje građana koje će vršiti učenici i studenti označeni bedževima

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj poručuje da je u toku izrada „Studije u vidu reinženjeringa za unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza“ u Subotici.

Cilj studije je reinženjering strukture i funkcionisanja sistema javnog prevoza putnika u Subotici, usaglašavanje sa realnim transportnim potrebama i zahtevima korisnika sistema i podizanje nivoa kvaliteta transportne usluge. U cilju dobijanja podataka neophodnih za analizu sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika u Subotici, u okviru izrade, planirano je da se izvrši anketiranje i brojanje putnika na stajalištima i u vozilima javnog prevoza u gradu Subotici. Pored toga, u toku je i anketa domaćinstava koja će se završiti u toku naredne dve nedelja, odnosno do kraja marta meseca.

Istraživanje na terenu (u vozilima i na stajalištima) će se obaviti od 20. do 26. marta tekuće godine u vremenu od 06:00 do 22:00 časa. Istraživanje će obavljati oko 50 učenika i studenata iz Subotice. Istraživači će biti obeleženi bedžom i imaće ovlašćenje za rad overeno od strane Načelnika gradske uprave grada Subotice, kao i radni nalog overen od strane Saobraćajnog fakulteta – Univerziteta u Beogradu i PTC – Public Transport Consult doo, organizatora koji sprovode istraživanje.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio