Odgovori načelnika Komunalne policije na aktuelna pitanja o napadima pasa na građane

U petak 31. marta redakciji “LovaLova” portala obratio se otac čije je dete dva dana ranije, u sredu 29. marta, u 15 časova i 30 minuta napao pas rase belgijski ovčar, na dečjem igralištu “Kiki” u naselju Radijalac i naneo mu povrede u predelu leđa.

Ovaj događaj uzburkao je građane Subotice ali i javnost cele Srbije, a ubrzo nakon toga, u sredu 05. aprila dogodila se serija napada u kojima je povređeno još četvoro dece. Tim povodom, internet radio i portal “LovaLova” se u ponedeljak 03. aprila obratio pismenim pitem Sekretarijatu za inspekcijsko-nadzorne poslove, Komunalnoj policiji i Komunalnoj inspekciji Subotica sa pitanjima koja su zanimala javno mnjenje sada već cele Srbije, a 06. aprila na adresu redakcije pristigli su i odgovori od strane načelnika Komunalne policije Subotica, Laure Rajnović Evetović.

Da li je Komunalna policija Subotica dobila prijavu od roditelja napadnutog deteta i, ukoliko jeste, kako je reagovala?

Komunalna milicija Sekretarijata za inspekcijsko-nadzorne poslove Gradske uprave Grada Subotice je dana 29.03.2023. godine dobila prijavu oko 18 časova od strane roditelja da je pas lutalica pre sat i po vremena ugrizao njegovo dete na dečijem igralištu „Kiki“ na Radijalcu. Tom prilikom je roditelj upućen da o štetnom događaju obavesti Prihvatilište za napuštene pse i mačke i dat mu je kontakt telefon. Po zaprimljenoj prijavi patrola Komunalne milicije je izašla na prijavljenu lokaciju i nije zatekla psa.

Kakav je protokol po kojem Komunalna policija Subotica postupa ukoliko vlasnički pas napadne čoveka?

Po zaprimljenoj prijavi da je načinjen ugriz od strane vlasničkog psa, Komunalna milicija je dužna da o tome odmah obavesti Javno preduzeće-Prihvatilište za napuštene pse i mačke radi izlaska na teren i hvatanje psa koji su oštećenom naneli povredu i radi utvrđivanja vlasnika psa putem očitavanja identifikacionog broja sa mikročipa. Komunalna milicija odmah nakon prijema prijave o nastalom događaju prikuplja obaveštenja o okolnostima događaja od lica za koje se osnovano pretpostavlja da raspolaže istima i sačinjava o tome službenu belešku.

Da li je identifikovano koji psi su napali dete i da li je Komunalna policija preduzela neke akcije po tom pitanju?

Komunalna milicija po izlasku na prijavljenu lokaciju nije zatekla pse.

Ko je nadležan za hvatanje psa i gde se smešta pas ukoliko bude uhvaćen od strane nadležne službe?

Za hvatanje psa je nadležno Prihvatilište za napuštene pse i mačke I isti se smešta u Prihvatilište.

Ukoliko se utvrdi ko je vlasnik psa, koje kaznene mere dotični može da snosi?

Ukoliko se utvrdi ko je vlasnik psa u skladu sa članom 45. Odluke o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene fizičko lice će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 dinara. Takođe, u skladu sa članom 45. stav 1. tačka 15. Odluke o uslovima za držanje i zaštitu domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji grada Subotice fizičko lice će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 dinara ukoliko ne obezbedi vakcinisanje, obeležavanje i registrovanje psa u skladu sa članom 30 stav 1. navedene odluke.

Na koji način i koliko puta vlasnik psa može biti kažnjavan ukoliko se utvrdi da je pas napao čoveka? Koji je iznos kazni?

Vlasnik psa može biti svaki put kažnjen kada se pas zatekne na javnoj površini bez njegovog nadzora i time ugrozi ljude i okolinu, a kažnjavanje se vrši putem izdavanja prekršajnog naloga na iznos od 8.000,00 dinara.

Da li postoji mogućnost da pas bude trajno oduzet vlasniku zbog njegovog neadekvatnog, tj nebezbednog držanja životinje?

U nadležnosti Komunalne inspekcije i Komunalne milicije nije trajno oduzimanje pasa.

Koja su prava napadnute osobe i na koji način ona može da deluje?

Član 30. Odluke o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene propisuje sledeće:

U slučaju da dođe do povređivanja nekog lica od strane napuštenog ili izgubljenog psa ili mačke, oštećeni treba odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, da se javi lekaru radi obavljanja pregleda i dužan je da u istom roku događaj prijavi Komunalnoj miliciji.

Lekar koji je na osnovu pregleda utvrdio da je oštećeni zadobio povrede na prethodno opisan način dužan je da o tome odmah obavesti Komunalnu miliciju.

Komunalna milicija je dužna da nakon prijema prijave o tome obavesti Javno preduzeće radi izlaska na teren i hvatanja psa, odnosno mačke, koji su oštećenom naneli povredu, i radi utvrđivanja vlasnika psa, odnosno mačke, putem očitavanja identifikacionog broja sa mikročipa.

Postupak i način mirnog rešavanja zahteva građana za naknadu štete koju građanin pretrpi usled ujeda napuštenog psa, odnosno mačke, uređuje se posebnim pravilnikom koje donosi Gradsko veće.

Da li je Komunalna policija Subotica već imala pritužbe na dva pomenuta psa?

Komunalna milicija gotovo svaki dan prima prijave vezane za pse lutalice i napuštene pse, te se sa sigurnošću ne može reći o kom psu se radi.

Da li je Komunalna policija Subotica dužna da napravi uviđaj?

Komunalna milicija u skladu sa Odlukom o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene odmah nakon prijema prijave o nastalom događaju, prikuplja obaveštenja o okolnostima događaja od lica za koje se osnovano predpostavlja da raspolaže istima i sačinjava o istim službenu belešku. Takođe Komunalna milicija obaveštava nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti (Prihvatilište za napuštene pse i mačke).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio